Taisyklės Didm.

Taisyklės Didm.

Taisyklės Didm.

Taisyklės Didm.

Taisyklės Didm.

|
|
LT   RU   EN
info@urmoshop.lt   +370 640 40470
 

Taisyklės Didm.

Taisyklės Didm.

Taisyklės Didm.

Taisyklės Didm.

Taisyklės Didm.

    Taisyklės Didm.

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS


UAB Jankvila, Vilnius-11114, Arimų g. 18, įmonės kodas 300005420, toliau vadinama Pardavėju, viena šalis,
ir
Pirkėjas – didmenininkas (Pirkėju didmenininku laikomas Pirkėjas, perkantis prekes didmeninėmis kainomis ir/arba pažymėtas internetinėje parduotuvėje www.urmoshop.com kaip didmenininkas ir atitinkantis įmonės UAB Jankvila didmeniniam pirkėjui taikomus reikalavimus), antra šalis, 
toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti parduotuvėje (Vilnius, Arimų g. 18) turimas prekes (toliau – Prekės) ir perduoti į Prekes nuosavybės teisę, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Pardavėjo nurodytą kainą. 
2. Pardavėjas kartu su Prekėmis nemokamai pateikia visą reikalingą informacinę medžiagą, naudojimo instrukcijas ir kitą informaciją, kuri reikalinga norint tinkamai naudoti Prekes. Visa informacija turi būti pateikta lietuviu kalba.
3.  Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina sumokėjus už Prekes. 
4. Pardavėjas patvirtina, kad Prekės nėra įkeistos, nėra jokių apribojimų dėl Prekių naudojimo, disponavimo, valdymo, jokie tretieji asmenys nėra pareiškę jokių pretenzijų dėl Prekių bei joks ginčas teisme dėl Prekių nevyksta.

II DALIS. PREKIŲ PERDAVIMAS

1. Pardavėjas, prieš perduodamas Prekes Pirkėjui, įsipareigoja jas savo lėšomis tinkamai įpakuoti, tai yra taip, kad Pirkėjui jas transportuojant pastarosios nebūtų sugadintos. 
2. Pardavėjas įsipareigoja Prekes paruošti perdavimui  trijų darbo dienų bėgyje. Pirkėjas įsipareigoja prekes paimti per 7 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo šiame punkte įtvirtintos Prekių paruošimo perdavimui dienos. 
3. Pardavėjas įsipareigoja Prekes perduoti, o Pirkėjas priimti prekes Pardavėjo ofise, Vilnius-11114, Arimų g. 18. Pirkėjui pageidaujant, Prekės gali būti perduodamos (siunčiamos) kurjeriu. Visos išlaidos susijusios su prekių perdavimu tenka Pirkėjui.
4. Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdęs prievolę perduoti Prekes, jeigu Prekių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka Sutarties ir teisės aktų reikalavimus. Pirkėjas laikomas tinkamai įvykdęs prievolę priimti Prekes, jeigu priėmė visas jam pateiktas Prekes, kurių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka Sutarties ir teisės aktų reikalavimus. 

III DALIS. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

1. Prekių kaina yra nurodoma PVM sąskaitoje-faktūroje, arba išankstinio apmokėjimo PVM sąskaitoje-faktūroje. Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainą iki sąskaitos pateikimo Pirkėjui.
2. Pardavėjui perdavus Prekes Pirkėjui, pastarajam ne vėliau nei iki einamo mėnesio paskutinės dienos (imtinai) turi būti pateikta sąskaita (arba PVM sąskaita-faktūra). Tinkamu sąskaitos pateikimu laikomas tiesioginis jos įteikimas Pirkėjui arba sąskaitos išsiuntimas Pirkėjo nurodytu el. paštu, arba paštu.
3. Pirkėjas privalo sumokėti visą Prekių kainą tokia tvarka: Grynais arba pavedimu prieš atsiimant prekes, arba grynais iš karto atsiimant prekes Pardavėjo ofise Vilniuje, Arimų g. 18.

IV DALIS. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

1. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintus kokybės reikalavimus. Jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas neaptarė Prekių kokybės individualiai, jų kokybė turi būti ne prastesnė negu Pirkėjas protingai gali tikėtis, atsižvelgdamas į atitinkamų Prekių pagaminimo procese naudojamas medžiagas, technologiją ir pan. 
2. Gavęs nekokybišką prekę Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo prekės atsiėmimo (išsiuntimo Pirkėjui) dienos.
3. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybiška prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti Pirkėjui už šią prekę sumokėtus pinigus. 
4. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui patirtų nuostolių dėl nekokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas netinkamai transportavo, sandėliavo ar naudojo Prekes.
5. Pardavėjas nesuteikia prekėms garantijos.
6. Kokybiškos prekės atgal nepriimamos ir nekeičiamos, negražinami už jas sumokėti pinigai.

V DALIS. SANKCIJOS UŽ SUTARTIES NUOSTATŲ NESILAIKYMĄ

1. Pirkėjas pažeidęs Sutarties III dalies 3 punktą privalo Pardavėjui mokėti 0,2 % procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelsta sumokėti dieną, skaičiuojant nuo pradelstos sumokėti sumos. Pirkėjas pažeidęs Sutarties II dalies 2 punktą privalo mokėti Pardavėjui 2 (dviejų) litų dydžio netesybas už kiekvieną pradelstą atsiimti Prekes dieną.
2. Pardavėjas pažeidęs Sutarties II dalies 2 punktą privalo mokėti Pirkėjui 2 (dviejų) litų dydžio netesybas už kiekvieną pradelstą pateikti Prekes perdavimui dieną. 
3. Šalims ar vienai iš šalių pažeidus kitas šios Sutarties sąlygas sutartis gali būti nutraukiama.

VI DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

1. Sutartis įsigalioja nuo prekių užsakymo momento. 
1.1. Užsakymas gali būti pateikiamas internetinėje parduotuvėje „urmoshop“ prekes renkant į krepšelį ir patvirtinant užsakymą, ir/arba užsakant prekes el.paštu, ir/arba kitu abiem šalims priimtinu būdu.
2. Sutartis gali būti vienašališkai bet kada nutraukta kiekvienos iš šalių sprendimu įspėjus apie tai prieš 7 kalendorines dienas, arba jeigu yra patenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:
       2.1. viena iš šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios sutarties; ir
       2.2. nukentėjusiai šaliai raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus, kita šalis per nukentėjusios šalies nustatytą protingą terminą to nepadaro.
3. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

VII DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į teismą.
2. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
3. Prie šios sutarties gali būti pasirašomi priedai, kurie patvirtinami abiejų Šalių parašais ir saugomi priede nurodomą terminą. Priedo pasirašymas nesustabdo ir nenutraukia sutarties galiojimo.. 
4. Sutartis skelbiama „urmoshop“ internetinėje parduotuvėje.INFORMACIJA
URMOSHOP
Apie mus
UAB "Jankvila" įsteigta 2004 metais. Įmonė užsiima didmenine ir mažmenine prekyba apatiniu trikotažu, maudymosi kostiumėliais, chalatais, pižamomis, seksualiu bei erotiniu apatiniu trikotažu. Tiesiogiai bendradarbiaujame su daugeliu Europos gamintojų ir turime labai didelę prekių įvairiovę.
Kontaktai
UAB "Jankvila"
Arimų g. 18, Vilnius 11114, Lietuva
Įmonės kodas: 300005420
PVM kodas: LT100000824617
AB "Swedbank" LT407300010082973039
© 2011-2016 Urmoshop. Visos teisės saugomos. e-sprendimas: Verslo valdymo sistemos | Elektroninių parduotuvių kūrimas | Tinklapių kūrimas
Grižti į viršų